Więcej czasu na składanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami