75% Polaków uważa, że organizacje pacjenckie są potrzebne, jednak dwie trzecie respondentów nie potrafi wymienić żadnej z nich, wynika z raportu Instytutu LB Medical.